Följande flygpriser gäller tills vidare för medlem i Tierps flygklubb.

Betalas till ditt flygkonto  bg 5184-2144 eller Swish 123 336 43 61

Fast årlig flygavgift 3000 kr betalas av alla flygande medlemar  (junior 1000 kr) för att täcka flygplandens fasta kostnader.
Har du en privat flygmaskin betalar även du 3000 kr som baseringsavgift, det ger dig då även möjlighet att
flyga klubbens flygplan.

Flygpriser fr.o.m 2023-03-15

Motorflyg

FK9  SE-VMP 780 kr/h  Skolning 960 kr/h
PA-28  SE-EZD 1500 kr/h

Segelflyg
Segelflygplanen
600 kr/h de första 10 timmarna därefter 0 kr/h
Skolstarter 400 kr/start inklusive bogsering.


Bogsering
45 kr/min   

Bogserförarutbildning
11.000 kr.
Med giltigt segelflygcertifikat 9.000 kr

AoC, PC m.m utan medlemskap i NUFK
2.160 kr/tim

Övriga flygpriser som kan erbjudas icke medlem
Presentflygning (provlektion)
segelflygplan 1 start, alternativ 0,5 h ultralätt 1500 kr

Minikurs
Segelflyg  5 st starter och grundläggande teori 3500 kr

2024-03-06